Aeger

Význam: smutný, trudný, strastný, nemocný

Další latinský slovník

Reconcilio

obnovit, opět zjednat ; opět získat, smířit, usmířit, naklonit si

Sicut eram

(Ovidius)

Aequalis

rovný, rovnocenný, rovnomocný ; rovnoměrný ; vyrovnaný, stejnoměrný, stálý, pravidelný ; stejný (+ dat. s čím) ; stejného věku, rovný věkem, stejného věku, rovnověký, subst. vrstevník ; současný, souvěký

Circumfundo

rozejít se, obstoupit, obkličovat, svírat

Praesidium

ochrana, záštita

Coena

večeře (DZ) ; hlavní jídlo (u Římanů mezi 3. a 4. hod. odpolední), oběd ; hostina