Rabide

Význam: vztekle, hněvivě

Další latinský slovník

Trebernaculum

bouda, stan, barák, stánek

Vulnerus

(Pražák nic. V TDH vlastní jméno, resp. přízvisko.)

Ubi primum

když, jakmile

Impio

[Pražák nic. Zřejmě deklasující neologismus podle pio, are.]

Ieiunus

lačný, hladový ; hubený, suchý, suchopárný ; ubohý, ničemný ; prázdný, suchý, nudný (o řeči)

Calliditas

zkušenost, znalost, zběhlost ; chytrost, důvtip ; chytrost, zchytralost, vychytralost, úskočnost