Decerto

Význam: potýkat se, bít se

Další latinský slovník

Appellans

kdo se odvolal

Ex nihilo

z ničeho

Iter patet expedito

pro volného chodce

Testis

svědek

Professio

1. veřejné vyznání víry, dosvědčení víry ; 2. složení mnišského slibu ; 3. řehole ; 4. řád (mnišský) ; 5. úmysl, záměr ; 6. slib ; 7. profese, povolání, zaměstnání ; 8. poměry, společenské postavení, třída ; 9. doznání, přiznání

Absente

v nepřítomnosti (koho)