Coniunctim

Význam: společně

Další latinský slovník

Subduco

vyvést

Statuto

postavit, vystavět, zřídit ; stanovit, ustanovit, určit, nařídit ; stanovit, soudit, představovat si ; ustanovit se, odhodlat se, rozhodnout se, umínit si

Heretico

pokacířštit (často o udělení katarské svátosti consolamenta)

Conferro

odevzdávat, skládat

Insto

nastávat