Rebellio

Význam: obnovení války, opětná vzpoura

Další latinský slovník

Liber evangeliorum

evangeliář

Fortes Fortuna adiuvat

odvážnému štěstí přeje (Cicero)

Dogmatizo

vyučovat dogmatiku, vyučovat víru

Redigo

sehnat, zpět hnát, zpět přivádět

Opprimo

přepadnout, napadnout

Solummodo

jen, pouze, jenom, toliko