Aries

Význam: trám

Další latinský slovník

Tandem

konečně

Defectus

odpadnutí, odboj ; ubývání, úbytek ; vysílení ; nedostatek ; zatmívání (slunce) ; neduh (DZ ex Moneta 282a)

E

(viz ex)

Ad instar

(Pražák pod instar přímo neuvádí)

Cingo

obklopit, obkličovat, obtáčet

Proponor

zdát se