Aries

Význam: trám

Další latinský slovník

Cibus vetitus m.

zakázaný pokrm (tj. zakázané ovoce ; Moneta 62a)

Timidus

bojácný

Quamplures

(Pražák nic, MLLM nic)

Commitatus

[hrabství, viz comitatus]

Exsisto

vystoupit ; vynořit se, vystoupit (zejm. z vody, země) ; vzcházet, zvedat se, vyvstat, vzejít, objevit se, vyrůst, vyprýštit, povstat, vzniknout ; vznikat, objevit se, nastat, vyskytnout se, povstat ; stát se ; osvědčit se jako ; být, existovat, vyskytova

Catena

řetěz, pouta, okovy