Amezo?

Význam: [nenal., zřejmě vlastní jméno.]

Další latinský slovník

Flexus genu

pokleknuv

Exponens

vysvětlující (gram. a log.)

Praedico

hlásat, vyhlašovat, ohlašovat, prohlašovat, zvěstovat, oznamovat, rozhlašovat ; vychvalovat, velebit

Distinguo

rozdělit, rozčlenit, rozrůznit, rozrůzňovat ; rozlišovat, rozeznávat ; určovat, stanovit, vyznačovat, vyznamenávat ; klást důraz na co ; vyšívat ; pestře barvit, pestře zdobit, krášlit

Quis(c)quam

někdo, něco

Velamen

přikrývka, pokrývka ; rouška ; roucho, oděv, šat ; obal ; stažená kůže ; (přen.) obal (říci něco "sine velamine" RS 59:25)