Commemmoro

Význam: připomínat, vzpomínat

Další latinský slovník

Longurius

dlouhá tyč, dlouhé bidlo

Hereticus

kacíř, heretik

Mercerus

kramář, obchodník, obchodník se střižním zbožím (ale i obecněji kramář, podobně jako historicky fr. mercier ; srv. citaci MLLM VII, s. 672 "tam mercerii quam negociatores", kt. také může ukazovat na nutnost širšího chápání)

Adalbertus

Vojtěch

Pecco

provinit se, hřešit, chybovat

Ut ... ita

čím ... tím