Velut si

Význam: jako by

Další latinský slovník

Et

a (zejm. slučovací spojka, ale i odporovací) ; a to (připojuje logicky nesouřadný člen: "jeden, a to velmi podivný zvyk") ; i, také (adverbium se stupňovacím významem: "et dona ferentes", zejm. v pozdější latině)

Philippopolis

Plovdiv

Habito

obývat, bydlit v čem ; bydlit ; dlít, zdržovat se kde, být, bývat

Experior

zkoušet, zkoumat, okusit, zakusit

Abscisio

odříznutí, odnětí, amputace ; vykleštění, kastrace ; přerušení (řeči) ; odtržení, odloučení ; exkomunikace

Revello

vytrhnout, vyškubnout