Quid

Význam: co, jak, proč

Další latinský slovník

Penuria

(MLLM nic)

Accipere in gutture

chytit za krk

Sumptuosus

nákladný

Fallacia

klamavost, klamání, klam, šalba, podvod, přetvářka, úskok, pleticha

Aequo

vyrovnávat, srovnávat, urovnávat

Sed

ale, avšak, však, nýbrž