Antecedo

Význam: předstíhat, předbíhat, předčit

Další latinský slovník

Seorsus

odděleně, zvlášť ; nezávisle

Mensa

stůl ; oltář ; pokladna ; jídlo, hostina

Occultatio

zatajování, skrývání

Indiscretus

nedílný, nerozdělený, smíšený ; nerozeznatelný ; bez rozdílu ; nedovolený, nepatřící se (v Pražákovi tento význam nenal., ale v jiném sl. ano)

Solemnis

pravidelný, výroční, každoročně se vracející (zejm. o náboženských svátcích) ; slavnostní

Tantummodo

jen, jenom, pouze, toliko