Adimpleo

Význam: naplňovat, doplňovat, vyplňovat ; ukájet (o choutkách ; DZ)

Další latinský slovník

Ascensio Domini

Nanebevstoupení Páně

Blaveus ^2

(form. flaveus)

Enim

přece, vždyť

Impedimentum

překážka

Scutis colligatis

když byly štíty spoutány

Princeps huius mundi

vládce tohoto světa (označení pro ďábla)