Vergente autumno

Význam: (Tacitus)

Další latinský slovník

Captus

chápavost, vnímavost, schopnost

Apud

u, při (u místních jmen, jmen národů) ; u, při (u osobních jmen) ; u (koho), v příbytku / bytě / domě koho ; u (koho), ve spisech, v díle (koho) ; před, v přítomnosti ; u, za (časově) ; podle soudu (koho)

Frequento

často dělat, opětovat, být častým jevem, často se stávat, často docházet (k čemu)

Ille et idem

jeden a tentýž

Accuso

obvinit, vinit, vytýkat, žalovat

Interpretor

vykládat, vysvětlovat