Imprimis

Význam: především

Další latinský slovník

Collocutio

rozmluva, rozprava, rozprávka

Ingredior

vkročit, vstoupit ; dát se do čeho, začít co, pustit se do čeho ; kráčet, vykračovat, stoupat ; vstoupit, vkročit do čeho, na co ; začít, nastoupit (např. cestu), roz- ; přistoupit (DZ ex RS 44:5 ingredior ad mensam)

Talis ... ut

takový ..., že

Otiose

nadarmo, zbytečně, zbůhdarma

Balistorius

Pražák nic, ale viz ballistarius

Quisque

každý