Minister

Význam: hodnostář

Další latinský slovník

Animadverto

dávat pozor, všímat si

Metior

vyměřit

Conservus

spoluslužebník

Disicio

rozrazit, rozbít, rozehnat

In effigie

obrazně (popravit někoho obrazně, např. spálit jeho vyobrazení)

Quisquam

někdo