Statura

Význam: postava, vzrůst

Další latinský slovník

Caementarius

zedník

Edo

jíst

Gallia ulterior

zaalpská Galie

Diversimodus

různý, rozličný (LMALB) ; různý, rozdílný, odlišný (DZ)

Circumcludo

obkládat, obložit

Supertunicale

kabátec (MLLM surcoat, což je dle LL kabát, kabátec, suknice)