Ordo

Význam: pořádek, řád

Další latinský slovník

Opus est facto

je třeba činu

Legatum

odkaz (v závěti)

Ministro + dat.

podsouvat (ve smyslu našeptávat)

Inferus

dolní, spodní

Repraesento

hned provésti

Persequtio

(form. persecutio)