Ordo

Význam: pořádek, řád

Další latinský slovník

Dominor + dat.

panovat komu / čemu

Reliquus

zbylý, zbývající ; budoucí ; ostatní

Temporaliter

dočasně ; včasně

Insuper

navrch, nahoru, nad to, kromě toho

Scandalizo

pohoršit ; pokořit, ponížit, zahanbit ; svádět, pokoušet ; uvést ve zmatek

Aliter nescit

(často v inkv. registru Fournier, např. 336, konec odst.)