Constitutio

Význam: stav, povaha, ústava, dispozice, soustava, zřízení, ustanovení, konstituce

Další latinský slovník

Posco

požadovat

Festum

svátek, slavnost

Rescisto

zvědět, dozvědět se

Galia cisalpina

předalpská Galie

Obviam

vstříc, před (na otázku kam)

Hospitium

pohostinství