Catharus

Význam: katar

Další latinský slovník

Anno dominicae incarnationis + číslo

roku X od Vtělení Páně

Confero

obraceti k něčemu, vynakládat v něco

Inceptum

začátek, to, co bylo započato, počaté dílo, podnik, záměr, úmysl

Legatum

odkaz (v závěti)

Afficto

potlouci, vrážet

Gamba

(Pražák ani LMALB nic)