Abrenuntio

Význam: zříci se čeho (bludného názoru apod.)

Další latinský slovník

Inceptum

začátek, to, co bylo započato, počaté dílo, podnik, záměr, úmysl

Mons Guimari

Montwimers (tj. Mont-Aimé v Champagne, ale výklady jsou různé)

Affligo

ničit, drtit ; zachvacovat, stíhat ; trápit, sužovat, skličovat, soužit, týrat ; bít, tlouci, udeřit, kopnout ; ranit ; oslabovat, skličovat ; porazit

Impono

vložiti, naložiti

Optatus

žádoucí, milý, vítaný

Vituperabilis

zasluhující pohany, špatný