Deduco

Význam: odvést, zavést

Další latinský slovník

Locus

místo, kout ; místo v přírodě ; poloha místa ; kraj, krajina, země, oblast ; dědina, osada, město ; místnost ; bydliště, byt ; rodidla, intimní (ženské) partie

Quocumque

(MLLM nic)

Prodeo

postoupit

Fractus

zlomený, zesláblý

Rauba

kořist ; (spec.) oblečení ukořistěné na nepříteli ; (od 13. stol.) oblečení ; (od 13. stol.) vrchní oděv (mužský i ženský) ; livrej ; cennosti, cenné věci

Navicula

loďka