Alarii

Význam: spojenecké čety

Další latinský slovník

Inde

odkud (vztažně)

Semet

[zesílené "se"]

Extendo

natáhnout, napřáhnout, vztáhnout ; rozpínat, roztahovat, rozšiřovat, natahovat, rozestírat ; rozpřahovat ; rozšiřovat se, zvětšovat se, roztahovat se, rozvinout ; rozestavit, rozvinout (např. šik) ; protahovat, prodlužovat (čas.)

Fibula

skoba, svor

Coaequalis

vzájemně rovný

Existo

(Dle Pražák I, 520 starší způsob psaní slova exsisto)