Alarii

Význam: spojenecké čety

Další latinský slovník

Simpliciter

jednoduše, prostě ; jednotlivě ; přímě, otevřeně, poctivě

De versus

od, směrem od? (Fournier I, 343: veniebat cantando de versus Ax)

Iterato

ještě jednou, podruhé

Glorior

vychloubat se, honosit se, chvástat se

Contingo

svlažovat, pokropit ; posypat

Forefacio

chybovat, dopouštět se přestupku ; páchat ; poškozovat, ničit