Decedo

Význam: odejít

Další latinský slovník

Ultro citroque

sem i tam

Error

blud

Notitia

známost

Princeps

nejdříve

Somnus

spánek, sen

Commuro

změnit, vyměnit