Provinciales

Význam: Provensálci

Další latinský slovník

Ut

aby ; jak (způsobově) ; jak (zvolací) ; jako, jakožto, jakož, jak (přirovnávací co do způsobu, kdežto tam ... quam co do stupně) ; jak, jakmile (s ind., časově) ; kéž (s konj. ve větách přacích, klas. utinam) ; kde (bás. o místě)

Denique

konečně, teprve

Etenim

a opravdu, a věru, vždyť také, vždyť přece

In effigie

obrazně (popravit někoho obrazně, např. spálit jeho vyobrazení)

Arroganter

zpupně

Graves

hluboké tóny