Uterque

Význam: oba, jeden i druhý

Další latinský slovník

Iuratus ad sancta Evangelia

pod přísahou na svatá evangelia

Ciphum

pohár, kalich???

Dico

zaslíbit, zasvětit ; zasvětit, věnovat, oddat, odevzdat

Detraho

stahovati, snímati, vzdáliti, odvésti

Lignum vetitum

zakázaný strom, zapovězený strom [strom v ráji, na kt. roste zakázané ovoce]

Praefatus

zmíněný, výše zmíněný