Examino

Význam: zkoušet, zkoumat, [zhodnotit (DZ)] ; odvažovat, vážit

Další latinský slovník

Pergo

jít kupředu, postupovat, hnát se ; pokračovat, nezastavovat se, postupovat ; (alqd facere) dál dělat co, pokračovat v čem ; přikročit, přistoupit k čemu (přikročme nyní k dosud nezmíněným tématům)

Condictio

viz condicio

Noctu

za noci, v noci

Verbum

slovo ; řeč ; výrok, slova ; říkadlo, zaklínadlo, formulka ; znění, text ; pouhé slovo, planá řeč, povídačka

Bene

bezvýhradně, naprosto

Explorator

vyzvědač