Baptismus

Význam: křest

Další latinský slovník

Natalis

narození se týkající

Ultimo

za poslední, konečně (DZ ; Pražák ani MLLM nic)

Coepi

začal jsem

Palma

dlaň, ruka

Imprimis

především

Yspania

Španělsko, Hispánie