Habeo

Význam: shledat jakým (v případě dokonavého užití nelze přeložit "být pokládán za jakého")

Další latinský slovník

Caveo

vyhnout se, vystříhat se

Explorator

vyzvědač

Labo

viklat se, hýbat se, kolísat, klátit se ; potácet se, vrávorat ; kácet se, klesat ; být vrtkavý, nestálý, váhat, rozpakovat se ; otřásat se, být v nejistotě ; upadat, rozpadat se

Perpetuo

nepřetržitě, stále, souvisle, ustavičně, neustále

Lautum

loutna

Ieiunus

lačný, hladový ; hubený, suchý, suchopárný ; ubohý, ničemný ; prázdný, suchý, nudný (o řeči)