Lignum

Význam: dřevo ; strom

Další latinský slovník

Nudus

nahý, obnažený

Vituperabilis

zasluhující pohany, špatný

Coaequalis

vzájemně rovný

Adversus

obrácený dopředu, vyčnívající vpřed, nastavený dopředu ; přední ; přivrácený ; protější, z protějška přicházející ; vpředu ležící, zpředu, naproti, proti (proudu) ; protivný, nepřátelský ; nepříznivý, neblahý, nevýhodný, nedobrý, nešťastný ; protivný, opa

Explicit

končí... [bývá uváděno na koncích díla ; končí, tak se to většinou překládá, např. Spunar]

Potestas

moc ; síla ; vláda, svrchovanost ; úřední moc ; úřad, hodnost ; účinek ; možnost, schopnost ; oprávněnost, právo ; volnost, dovolení ; příležitost k čemu