Seriatim

Význam: postupně, popořadě (MLLM), v časovém sledu, chronologicky (De antiquitate Glastoniae ecclesie, trad. Scott, 87)

Další latinský slovník

Mere

(MLLM ani Pražák nic)

Annuntio

oznámit, vyprávět, sdělit

Oratio

modlitba ; řeč, mluva ; výraz, projev ; vylíčení ; tvrzení, výpověď, výklad ; předmět, látka, téma (řeči) ; výmluvnost

Iuxta

podle, ve shodě s

Eleemosyna

almužna (darování i darovaná věc), dar, dobrodiní

Praeacuo

zpředu zašpičatit, přiostřit