Involutus

Význam: zavinutý ; temný, nejasný

Další latinský slovník

Manifestus

zřejmý, očividný, zjevný, patrný, jasný, nepopiratelný ; usvědčený, při činu dopadený, přistižený ; dávající najevo (nesouhlas apod.), jevící (známky života apod.)

Odium iustum

oprávněná nenávist

Circumcludo

obkládat, obložit

Receptus

útočiště

Temerarius

neodpovědný, zaslepený, nerozvážný

Examino

zkoušet, zkoumat, [zhodnotit (DZ)] ; odvažovat, vážit