Mirabile est

Význam: je divné, je podivné

Další latinský slovník

Patefacio

otevřít ; činit přístupným, odkrývat, odhalovat, objevovat, ukazovat, vyjevovat, oznamovat, vyjít najevo ; vystavit ; činit schůdným, proklestit

Romanum

románština, románský jazyk

Tamen

(MLLM nic)

Ex communi consensu

podle všeobecného snesení

Duritia

otužování

Effigies

obraz, figura, forma, vzhled, podobizna, zpodobení