Circuitus

Význam: oběh, obvod, objem

Další latinský slovník

Voluntarius

dobrovolný

Intueor

hledět pohlížet, dívat se

Obmitto

(viz omitto)

Existimo

domnívat se, myslit

In continenti

hned, ihned (MLLM, 264 ; též incontinenti, ač MLLM uvádí jen in continenti psáno zvlášť pod continens a tam má tuto informaci)

Vocor

jmenovat se, nazývat se