Namque

Význam: opravdu, zajisté, ano ; neboť, vždyť, tak například

Další latinský slovník

Animans

živý tvor, živočich (o zvířatech i člověku)

Lugdunensis

lyonský

Ago

jednat ; dělat, konat, vykonávat, činit, provádět, provozovat, pracovat, pořizovat ; vést ; pohybovat se, spěchat, hnát se ; razit si (cestu) ; vyhánět, růst (o rostlinách) ; hnát, honit, popohánět, štvát, pronásledovat, odhánět ; plenit

Dare veniam

dát milost, udělit milost ; být po vůli, vyhovět, popřát sluchu

Appello

jmenovat do funkce (hodí se do Bazzochi, 137 ; Pražák neuvádí, ale nalezeno ale v MLLM pro "provolat císařem")

Frigidus

studený, chladný