Secure

Význam: bezstarostně, klidně ; bez nebezpečí, bezpečně

Další latinský slovník

Croatia

Chorvatsko

Iustus

oprávněný, správný

Deipara

Bohorodička

Lapis

kámen

Subeo

podstoupit

Brutus

hloupý, těžkopádný, nerozumný, nejapný, blbý ; těžký, nehybný