Allium

Význam: (lid.) česnek

Další latinský slovník

Consulo

rokovat, usnést, radit se

Abundantia

přetékání, vylévání, rozlévání, vystupování z břehů, rozvodnění ; nadbytek, přebytek, přeplnění ; hojnost, plnost, dostatek, bohatství, úroda

Fraterna

(střv.) (domácnost, v níž žijí společně sourozenci a jejich rodiny)

Defectio

vzpora, odboj, odpadnutí, odpad ; ubývání, mizení ; zatmění ; mdloba, mrákoty, ubývání sil

Seriatim

postupně, popořadě (MLLM), v časovém sledu, chronologicky (De antiquitate Glastoniae ecclesie, trad. Scott, 87)

Usus

zkušenost