Allium

Význam: (lid.) česnek

Další latinský slovník

Absente

v nepřítomnosti (koho)

Ire ad ecclesiam

jít / chodit do kostela

Consilium ineo

pojat rozhodnutí

Ad minus

přinejmenším

Invitis

proti vůli

Contineo

zdržovat od něčeho