Adhaereo

Význam: vězet, váznout, viset, držet se, zachycovat, lpět ; přilnout, souviset, držet se ; přiléhat, souviset, hraničit, sousedit s

Další latinský slovník

Descisco

odpadnout, odtrhnout se, odvrátit se ; odvracet se, odchýlit se (přen.)

Excludo

zdržovat, bránit

Consterno

posypat, poset

Officium

služba ; konání, úkon, práce ; služby Boží (v pl.) ; úřad, funkce ; zaměstnání ; povinnost ; smysl pro povinnost

Novum castrum n.

Nové Hrady ; Newcastle

Malivolentia

zloba, nepřízeň, nenávist ; zlomyslnost, škodolibost