Adhaereo

Význam: vězet, váznout, viset, držet se, zachycovat, lpět ; přilnout, souviset, držet se ; přiléhat, souviset, hraničit, sousedit s

Další latinský slovník

Amitto

vzdálit se, zratit

Frumentum

obilí

Vergente autumno

(Tacitus)

Classis

válečné loďstvo

Separo

oddělovat, odlučovat ; rozdělovat, dělit (vzájemně) ; pojednávat o čem zvlášť ; nechávat stranou, nehledět k čemu, nepřihlížet k čemu

Subsequor

následovat, jít, táhnout, přidat se