Obfero

Význam: naskytnout se, objevit se, dát se na pospas

Další latinský slovník

Dos

věno

Expono

dávat k dispozici ; vydat na pospas čemu, vystavit čemu, vydat všanc ; nařknout, obvinit ; sít, sázet ; vystavit (listinu) ; odložit, pohodit dítě

Significo

dávat najevo, ukazovat, naznačovat

Praetereo

postrašit, zastavit, polekat

Quorundam

[viz quidam]

Vigesco

nabývat živosti, nabývat síly