Religio

Význam: náboženství

Další latinský slovník

In scriptis

písemný

Fornicatio

kopulace, soulož

Usque ad effusionem sanguinis

do krve (zmlátit apod.)

Pertraho

přivléci, dovléci, dotáhnout ; zatáhnout kam, vlákat, přilákat

Ballisto

střílet

Haud

ne ; sotvakdo