Inaccessibilis

Význam: nepřístupný

Další latinský slovník

Colloco

provdat, usadit u muže

Canonizatio

svatořečení, kanonizace

Verbero

bičovat, šlehat, bít

Praeoccupo

zaujmout, uchvátit

Abundantia

přetékání, vylévání, rozlévání, vystupování z břehů, rozvodnění ; nadbytek, přebytek, přeplnění ; hojnost, plnost, dostatek, bohatství, úroda

Vallis

údolí, úval, dolina