Anuus

Význam: jednoroční, celoroční

Další latinský slovník

Interpolate

s přestávkami?

In annos

co rok, každý rok

Praestat

jest lépe

Tantum modo

jen, jenom, pouze, toliko

Sisto

zadržet, zastavit ; postavit ; zastavit se, stanout, obstát

Remollesco

stávat se změkčilým