In colloquim venire

Význam: přijít k rozmluvě

Další latinský slovník

Patefacio

otevřít ; činit přístupným, odkrývat, odhalovat, objevovat, ukazovat, vyjevovat, oznamovat, vyjít najevo ; vystavit ; činit schůdným, proklestit

Semet

[zesílené "se"]

Renuntio

podat zprávu, hlásit

Nutrix

kojná

Ambages

okliky ; okolky,okolkování ; záhady, dvojsmysly, nejasnosti, narážky

Transporto

převést, přemístit