Dominicella

Význam: slečna

Další latinský slovník

Aliqua

někudy, nějak

Confuto

porážet, zpřevracet ; zeslabovat, oslabovat, tlumit ; vyvracet (tvrzení)

Ros

rosa ; kapičky, tekutina, která ukapává

Testimonium

svědectví, svědčení

Varietas ac dissensio f.

rozmanitost mínění

Significo

dávat najevo, ukazovat, naznačovat