Per subtus

Význam: spodem

Další latinský slovník

Alibi

jinde

Verisimilis

pravděpodobný

Bipedalis

dvoustopý

Tragurium

Trogir (město v Dalmácii)

Incontinenter

nezdrženlivě ; hned, ihned (MLLM odkaz: incontinenter = in continenti, to nal. sub continens jako hned, ihned)

Jupan maior m.

velký župan