Contrarius

Význam: protější, opačný

Další latinský slovník

Affliga

vyrážka, pupenec

Lutosus

blátivý, z bláta

Morsus

kousnutí, štípnutí, uštknutí ; kousání, jedení čeho ; rozštěp (dřeva) ; bolest (kousavá, hlodavá), palčivost, ostrost

Pertranseo

(intrans.) sahat, rozkládat se ; (o čase) plynout, ubíhat, míjet ; (o pocitu) pominout, přestat ; přejít (z jednoho stavu k jinému) ; zemřít, zesnout

Maccecharius

palcátník

Prospicio

opatřovat, postarat se