Contrarius

Význam: protější, opačný

Další latinský slovník

Prophetia

dar proroctví (tak 1K 13,2)

Tracto

tahat, vláčet, smýkat ; ohmatávat, hmatat, dotýkat se, brát do rukou ; držet co, mít v rukou co, zacházet s čím, vládnout čím ; strojit, připravovat ; řídit, spravovat ; vést ; zacházet, nakládat s kým, chovat se ke komu

Augeo

nadsazovat, zveličovat ; obdařit, opatřit, obohatit, zahrnout čím ; povýšit, povznést, vyznamenat ; dospět, dovršit (nějaký věk)

Sufficienter

dostatečně

Optatus

žádoucí, milý, vítaný

Quomodo

jak, jakým způsobem (táz.) ; jak (vztaž.) ; jak by (význam účelový) ; aby