Cruciatus

Význam: muka, trápení

Další latinský slovník

Esca

jídlo, potrava

Subterfugio

uniknout

Vigilo

(alqm) bdít u koho

Exlego

postavit mimo zákon

Codex

kniha, kodex, spis ; tabulky (na psaní) ; desky, dřevěná psací deska ; zápisky ; seznam ; hlavní účetní kniha ; kmen, peň (Pražák a LMALB) ; zákoník (zejm. Justiniánův), sbírka zákonů (DZ ex RS)

Iracundia

prchlivost