Interea

Význam: mezitím

Další latinský slovník

Tergus

záda, hřbet

Talis - qualis

takový - jaký

Reprehendo

kárat, vyčítat

Concito

rychle

Permoveo

pohnout, dojmout

Ultra

1. (adv.) tam, onde, na oné straně, na druhé straně ; dále ; (přen. o čase, způsobu, míře) dále ; déle ; nadto, navíc ; v budoucnu, příště, napříště ; 2. (předl. s ak.) za, na oné straně, na druhé straně, na druhou stranu ; dále, za, nad, přes