Vectigal

Význam: daň, poplatek

Další latinský slovník

Video

vidět, znát, vědět

Quocumque

(MLLM nic)

Ius dicere

konat soudy

Concursus

shon, sběh, shlukování se

Latitudo

širokost, rozlehlost

Sino

dovolit, dopustit