Apocalistica

Význam: apokalyptický, související s Apokalypsou sv. Jana

Další latinský slovník

Consuetudo

zvyk, zvyklost, způsob života

Suppan

župan (titul)

Contraho

sbírat, shromažďovat, sehnat, stáhnout

Diremitto

přerušit

Reliquus

zbylý, zbývající ; budoucí ; ostatní

Praeco

hlasatel, vyvolavatel