Apocalistica

Význam: apokalyptický, související s Apokalypsou sv. Jana

Další latinský slovník

Media via f.

střední cesta

Novum

novota, novinka

Pannus

plenka, hadřík

Insimul

společně, vespolek

Parapsid?

mísa [Pražák nic, Šenková nic, el. sl. nic. Jde o nádobu na jídlo, mísu, užito Vg. Mt 23,25 ; 26,23 (kdo z vás se mnou namáčí ruku...).]

Natura loci

přírodní podmínky