Praenominatus

Význam: výše zmíněný, řečený, jmenovaný?

Další latinský slovník

Persequtio

(form. persecutio)

Catechismus

náboženská výchova ; katechismus

Adductus

přiveden, pohnut, sveden

Mere

(MLLM ani Pražák nic)

Perditio

zničení, zkáza, zhouba, záhuba, zpustošení, pohroma ; bědy (tak často v Bibli) ; ničení ; zatracení, záhuba (tak často v NZ) ; ztráta

Miser

(v MLLM je fr. a angl. ekvivalent, kt. znamená zároveň "nebohý" i "ničemný", takže odtud, stejně jako z uváděných citací, nelze určit, zda má slovo i význam "ničemný")